the journey

TAMING STORIES CARRIED INSIDE THE BODYdroga
OSWAJANIE HISTORII CIAŁA

What would you say if I asked you about your body? What are the emotions and stories it carries? How does it feel?

THE JOURNEY is a short video presenting a wide spectrum of emotions related to taming one’s abortion story. Created while working with people who have experienced abortion in 5 different countries and were invited to express and share their stories, it explores the journey towards self-compassion.
Co byś powiedziała, gdybym zapytała Cię o Twoje ciało? Jakie emocje i historie są w nim skryte? Jak ono się czuje?
DROGA to krótki film prezentujący szerokie spektrum emocji związanych z oswajaniem historii aborcyjnej. Materiał powstał w trakcie pracy z osobami, które doświadczyły aborcji w pięciu różnych krajach i gotowe były podzielić się ze mną swoimi historiami. Poprzez tę pracę, badam drogę, jaką przebyłyśmy, by otworzyć się na czułość i współodczuwanie.