Soil and organisms living in it are the topic of a scientific article rewritten into a small publication. The main purpose of this project was working with text and editing the educational photographs, which were placed inside the publicaton as inteleafs. Pictures of microorganisms were printed out on a transparent foil, allowing the text to peak from underneath.
​​​​​​​
PL / Gleba wraz ze wszystkimi żyjącymi w niej organizmami stanowi temat eseju naukowego przełożonego na formę małej publikacji. Głównym celem projektu była nauka pracy z tekstem połączona z opracowaniem edukacyjnych zdjęć dołączonych do książeczki w formie przekładek między stronami. Kadry organizmów spod mikroskopu wydrukowane zostały na transparentnej folii, w niektórych miejscach ukazującej tekst strony następnej.​​​​​​​
Back to Top