Sex education is still a marginalised subject. One of the reasons for this situation is insufficient amount of study aids, which would encourage children to become more aware of their own bodies and not stigmatise basic processes that take part inside of them. After consulting with groups of sex educators I designed two magnetic boards for learning in a pleasant and playful way. 
Michalina Wisłocka and her book Sztuka Kochania (the art of loving, English edition: A Practical Guide to Marital Bliss, 1978 ) were my biggest inspirations in the process of making this project. ERO.EDU contains basic information in the field of sex education. It allows not only to learn names, but also to see the biological processes with our own eyes. The set consists of two foldable boards and magnets. Attached you will also find an instruction with descriptions of all the interactive elements of the set.

PL / Edukacja seksualna nadal stanowi temat dość egzotyczny i nie do końca ogólnodostępny. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest niewystarczająca ilość pomocy naukowych, które swoim wyglądem zachęcałyby do nauki i nie stygmatyzowałyby podstawowych procesów, jakie zachodzą w naszych ciałach. Po licznych konsultacjach z grupami edukatorów seksualnych w całej Polsce, postanowiłam wykonać interaktywną tablicę magnetyczną, za pomocą której wiedza przekazywana byłaby w sposób przyjazny. Najważniejszym założeniem projektu było stworzenie alternatywy dla rysunków informacyjnych zamieszczanych w książkach o podobnej tematyce.
Michalina Wisłocka i jej „Sztuka kochania”, a zwłaszcza słowa: "(...) rzecz zdumiewająca, bo przecież w nauce biologii, w podręcznikach klasy IV i VII dzieci uczą się o jajeczkowaniu, plemnikach i ciąży, i nawet maja dobre stopnie, a równocześnie w ogóle nie próbują przymierzyć tej wiedzy do siebie. Traktują naukę o człowieku i rozmnażaniu nieomalże jak naukę o kraterach na Księżycu, która nie ma nic wspólnego z ich dniem powszednim." stanowiły podstawę do stworzenia projektu interaktywnej tablicy magnetycznej. ERO.EDU zawiera podstawowe informacje z zakresu edukacji seksualnej. Dzięki jego elementom nie tylko poznasz nazwy, ale również zobaczysz na własne oczy, jak kształtują się i zachodzą procesy wewnątrz Twojego ciała. Zestaw składa się z dwóch rozkładanych tablic oraz ponumerowanych magnesów. Dołączona jest także instrukcja opisująca wszystkie interaktywne części zestawu.

_____exhibitionS:
Must See by SEE&SAY, Warsaw, 2018 
close. closer, Lodz Design Festival, Lodz, 2017
close. closer, Cricoteka, KRAKOW, 2017