• ERO.EDU  
sex education teaching aid
Sex education remains a suppressed subject. One of the reasons for this situation is insufficient amount of study aids, which would encourage children to become more aware of their own bodies and not stigmatize basic processes which take part inside of them. After doing an extensive research on the current condition of sex education in Poland, I designed two magnetic boards for learning in a pleasant and playful way. ERO.EDU contains basic information in the field of sex education. It allows not only to learn the names, but also to see the biological processes with our own eyes. The set consists of two foldable boards and magnets. Attached, there is also an instruction with descriptions of all the interactive elements of the set. *This is the first prototype of the project which envolved into my main design practice.

PL / Edukacja seksualna pozostaje tematem zbyt często marginalizowanym. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest niewystarczająca ilość pomocy naukowych, które swoim wyglądem zachęcałyby do nauki i nie stygmatyzowałyby podstawowych procesów, jakie zachodzą w naszych ciałach. Po licznych konsultacjach z grupami edukatorów seksualnych w Polsce, postanowiłam wykonać interaktywną tablicę magnetyczną, za pomocą której wiedza przekazywana byłaby w sposób przyjazny i pozbawiony stygmatyzacji. Dzięki ERO.EDU nie tylko poznamy nazwy, ale również zobaczymy na własne oczy, jak kształtują się i zachodzą procesy wewnątrz naszego ciała. Zestaw składa się z dwóch rozkładanych tablic i ponumerowanych magnesów. Dołączona jest także instrukcja opisująca wszystkie interaktywne części zestawu oraz procesy, z jakimi się one wiążą. *Prezentowana powyżej wersja ERO.EDU jest pierwszym z prototypów projektu.
 • WEB  
ero.edu

 • SHOWS  
must see by see&say, warsaw, 2018 
close. closer, lodz design festival, lodz, 2017
close. closer, cricoteka, krakow, 2017
Back to Top