• CROSSxTOYS  
bachelor in design degree work: gender stereotypes toys
How to visualise stereotypes related to one's gender? How to trigger reflection and discussion around the common definitions of masculinity and femininity? How to make people realize that quite often our expectations towards each other might be harmful? These three questions were the core of my bachelor in design explorations which began by conducting a simple survey amongst various people aged 2075 whom I asked to associate a given word with a gender.
PL / Jak zwizualizować stereotypy związane z płcią? Jak wywołać dyskusję i pobudzić refleksję na temat powszechnych definicji męskości i kobiecości? Jak sprawić, by ludzie zrozumieli, że ich oczekiwania względem innych mogą być krzywdzące? Te trzy pytania stanowiły podstawę mojej pracy licencjackiej, którą rozpoczęłam od przeprowadzenia prostej ankiety wśród najróżniejszych osób w wieku 2075. Za zadanie mieli oni przyporządkować płeć do podanego im słowa.​​​​​​​
Which gender do you associate with being fragile?
Which one with being resistant?
  STUCK IN THE BINARITY  
The participants were asked to associate a given word with a gender. They could choose between female, male or write any other answer. Yet, in most cases the binary division dominated. They believed that being fragile is strictly connected with being a female and that aggression is 100% a male characteristic. Parallel to gathering the data, I was translating these features into various objects, exploring the tactility and symbolism of certain shapes and materials.

PL / Uczestnicy ankiety poproszeni zostali o przyporządkowanie danego słowa do płci. Do wyboru mieli kobietę, mężczyznę lub wpisanie innej, dowolnej odpowiedzi. W większości przypadków klasyczny, binarny podział dominował. Zapytani o agresję, wskazali ją jako cechę typowo męską, kruchość natomiast jako żeńską. W trakcie zbierania wyników ankiet, eksperymentowałam z przekładaniem danego słowa na obiekt, skupiając się na symbolice materiałów i kształtów.
 • FEATURES ASSOCIATED WITH FEMALE GENDER & OBJECTS SYMBOLIZING THESE FEATURES  
 • FEATURES ASSOCIATED WITH MALE GENDER & OBJECTS SYMBOLIZING THESE FEATURES  
 • EXPLORATIONS  
After gathering the results of my surveys, I prepared a set of elements symbolizing certain characteristics. I have decided to work with the techniques and materials I have explored during all the previous years of my studies. Glass, wood, metal, ceramics, leather, stone, resin, silicone, textile, concrete and a few others were used while creating shapes of soon to be my gender stereotypes toys. 

PL / Po zebraniu wyników ankiet, przygotowałam zestaw elementów symbolizujących dane cechy. Do ich wykonania postanowiłam posłużyć się technikami i materiałami, z którymi pracowałam w trakcie wszystkich poprzednich lat studiów. Szkło, drewno, metal, ceramika, skóra, kamień, żywica, silikon, tekstylia, beton oraz kilka innych materiałów posłużyło mi do wykonania elementów zabawek genderowych.
 • THE PLAY • 
How to play with CROSSxTOYS then? It is simple. With the help of the instruction, the user finds out what is the feature behind a certain element. The first task is to build a totem made of features we think are associated with a stereotypical man. We might do this by choosing cold, rough, sharp, hard and scratched elements or any others which we find relevant. The second task is to build a totem symbolizing our idea of a woman. 

PL / W jaki sposób działa zestaw? To proste. Za pomocą instrukcji dowiemy się, jaką cechę symbolizuje dany element. Pierwszym zadaniem jest zatem zbudowanie totemu symbolizującego stereotypowego mężczyznę. Możemy to zrobić wybierając elementy szorstkie, ostre i twarde lub jakiekolwiek inne, które uważamy za stosowne. Następnym krokiem jest zbudowanie totemu symbolizującego kobietę
 • THE SURPRISE • 
The last step of interacting with the set is to build a totem symbolizing ourselves. To do so, we have to reassemble pieces previously assigned by us as being connected to a typical woman or man. This moment is the most important as it gives a proof of how much we are limited by socialization – none of us carries features which are thought to be either one hundred percent feminine or masculine.​​​​​​​
PL / Końcowym etapem korzystania z zestawu CROSSxTOYS jest zbudowanie własnego wizerunku. W tym celu musimy posłużyć się elementami, które uprzednio przypisaliśmy kobiecie oraz mężczyźnie. Ten moment jest dla użytkowniczek i użytkowników zestawu kluczowym, ponieważ stanowi dowód na to, że narzucane nam odgórnie podziały, które i my często sami powielamy, nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Żadne z nas nie nosi w sobie cech stuprocentowo żeńskich czy stuprocentowo męskich.
 • SHOWS • 

meskie rzeczy, muzeum slaskie, katowice, 2018
respect me, new york design week, new york, 2018
crossxtoys, galeria bb, krakow, 2018
 • PRESS • 
Back to Top