Soil and all organisms living in it are the topic of a scientific article rewritten in a form of a small paper. The main purpose of this project was working with text and editing educational photographs to become inteleafs attached to the book. The frames depicting microorganisms were printed out on transparent foil, allowing the text to peak from underneath.
​​​​​​​
PL / Gleba wraz ze wszystkimi żyjącymi w niej organizmami stanowi temat eseju naukowego przełożonego na formę małej publikacji. Głównym celem projektu była nauka pracy z tekstem połączona z opracowaniem edukacyjnych zdjęć dołączonych do książeczki w formie przekładek między stronami. Kadry organizmów spod mikroskopu wydrukowane zostały na folii transparentnej, w niektórych miejscach ukazującej tekst strony następnej.​​​​​​​
Back to Top