A trio of posters was made to draw attention to the issue of cutting down trees in polish Białowieża Forest. Words such as bliźniemu (neighbour’s), nie zabiaj (not kill) and nie pożądaj (not covet) were taken straight from the Decalogue and put next to simple illustrations.​​​​​​​

PL / Trio plakatów zostało wykonane, by zwrócić uwagę na problem wycinki mającej miejsce w Puszczy Białowieskiej. Słowa takie jak „bliźniemu”, „nie zabijaj”, „nie pożądaj” zaczerpnięte z Dekalogu zostały zestawione z prostymi, ale dosadnymi ilustracjami. Plakaty nie tylko zostały zaprezentowane w Białowieży, ale rozdawane były także na protestach w obronie Puszczy.
_____


exhibition:
Poster for Bialowieza Forest, Bialowieza, 2017