Sex education is still quite exotic and not very public topic. One of the reasons for this situation is insufficient amount of study aids, that in visual way would encourage children to study and would not stigmatise basic processes that take part in our bodies. After consulting with groups of sexual educators from around the country I decided to make magnetic boards that would help children learn in a pleasant and sometimes even playful way. However the main assumption was a new alternative to drawings from educational books.
​​​​​​​
PL / Edukacja seksualna w naszym kraju nadal stanowi temat dość egzotyczny i nie do końca ogólnodostępny. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest niewystarczająca ilość pomocy naukowych, które swoim wyglądem zachęcałyby do nauki i nie stygmatyzowałyby podstawowych procesów, jakie zachodzą w naszych ciałach. Po licznych konsultacjach z grupami edukatorów seksualnych w całej Polsce, postanowiłam wykonać interaktywną tablicę magnetyczną, za pomocą której wiedza przekazywana byłaby w sposób przyjazny. Najważniejszym założeniem było jednak stworzenie alternatywy dla rysunków informacyjnych zamieszczanych w książkach o podobnej tematyce.

Michalina Wisłocka with her book Sztuka Kochania (the art of loving, English edition: A Practical Guide to Marital Bliss, 1978 ) were my biggest inspiration in the process of making the interactive magnetic boards. ERO.EDU contains basic information in the field of sexual education. Through the elements you will not only learn the names, but also see the biological processes with your own eyes. The set consists of two foldable boards and magnets. Attached you can also find paper instruction with descriptions of all the interactive elements of the set.
​​​​​​​
PL / Michalina Wisłocka i jej „Sztuka kochania” stanowiły podstawę do stworzenia projektu interaktywnej tablicy magnetycznej. ERO.EDU zawiera podstawowe informacje z zakresu edukacji seksualnej. Dzięki jego elementom nie tylko poznasz nazwy, ale również zobaczysz na własne oczy, jak kształtują się i zachodzą procesy wewnątrz Twojego ciała. Zestaw składa się z dwóch rozkładanych tablic oraz ponumerowanych magnesów. Dołączona jest także instrukcja opisująca wszystkie interaktywne części zestawu.
_____


exhibitionS:
Must See by SEE&SAY, Warsaw, 2018 
close. closer, Lodz Design Festival, Lodz, 2017
close. closer, Cricoteka, Cracow, 2017